Rejtvénykiadványok Társasjátékok Könyvek DVD
Nálunk minden termék raktáron van!

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a CSOSCH Kft. által végzett adatkezeléseket, valamint a www.kedvencwebaruhaz.huwww.netrejtvény.huwww.rejtvenyujsag.huwww.csosch.hu weboldalak (a továbbiakban együttesen: „Weboldal”) látogatói, vásárlói (a továbbiakban együttesen: „érintett(ek)” vagy „felhasználó(k)”) számára tájékoztatást nyújtson a CSOSCH Kft. által, valamint a Weboldalon végzett és a Weboldallal kapcsolatos adatkezelésekről.

 I. Weboldal üzemeltetője, adatkezelője

A weboldal üzemeltetője, adatkezelője: CSOSCH Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 • székhely: 8000 Székesfehérvár, Erzsébet utca 34.;

 • cégjegyzékszám: 07-09-028120;

 • nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

 • adószám: 26088701-2-07;

 • képviseli: dr. Varga László, ügyvezető önállóan;

 • elérhetőség: info@csosch.hu

A személyes adatok védelmével és az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos megkereséseiket, kérdéseiket az érintettek az alábbi elérhetőségek valamelyikére küldhetik: 

 • postacím: Csosch Kft. – 8000 Székesfehérvár, Erzsébet utca 34-36.

 • e-mail: gdpr@csosch.hu

II. Személyes adat

A személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, telefonszám, banki adatok, IP cím alapján azonosítható.

 

III. Egyes adatkezelések

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a www.netrejtveny.hu-n található nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás a nyereményjátékra vonatkozó Játékszabályzatban érhető el.

a) Vásárlások a kedvencwebaruhaz.hu-n

A weboldalon keresztüli vásárlások kapcsán az alábbi adatokat kezeljük:

 • számlázási adatok (név/cégnév, cég esetén adószám, számlázási cím),

 • szállítási adatok (név/cégnév, szállítási cím, telefonszám),

 • vásárlás adatai,

 • fizetési adatok.

Felhasználóknak lehetőségük van a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül rendelést leadni a Weboldalon megrendelhető termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan, amely esetén az alábbi adatokat kezeljük:

 • számlázási és kapcsolattartási adatok (név/cégnév, cég esetén adószám, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím),

 • szállítási adatok (név/cégnév, szállítási cím, telefonszám),

 • vásárlás adatai,

 • fizetési adatok.

A telefonbeszélgetések nem kerülnek rögzítésre, kizárólag a beszélgetés során megadott fenti adatokat rögzítjük.

A vásárlások adatainak kezelése a vásárlással kapcsolatos szerződések teljesítése, valamint az irányadó polgári jogi, fogyasztóvédelmi, számviteli, adójogi és a kapcsolódó eljárási jogszabályok teljesítése érdekében szükséges.

Amennyiben Ön az adott vásárlás kedvezményezettje (az Ön részére kerül kiszállításra a vásárolt termék, azonban azt nem Ön rendelte), vagy a vásárló jogi személy kapcsolattartója, úgy az adatait a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkre alapozva kezeljük.

Tájékoztatjuk a vásárlások kapcsán felmerülő adatkezelésekkel érintett személyeket, hogy személyes adataikat jogaink védelme, belső nyilvántartásaink és ellenőrzések céljából, jogos érdekünkre alapozva az általános elévülési idő (5 év) lejártát követő év végéig kezeljük. Bírósági, hatósági vagy egyéb eljárás esetén jogos érdekünkre alapozva, az eljárásokhoz szükséges időtartamig kezeljük az előbbiekben megjelölt időtartamon túl is.

A számlákat, így a számlákon található személyes adatokat a mindenkori jogszabályokban előírt határidőig megőrizzük.

A vásárlások adatait töröljük, amint azok már nem szükségesek a szerződések és/vagy az egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.

b) Fizetési adatok

A fizetési adatok kezelése egyes fizetési megoldások esetén különbözőek, a fizetési adatokat a vásárlási adatokkal együtt kezeljük, az ott leírtaknak megfelelően az alábbi eltérésekkel:

b.1) Fizetés banki átutalással

Amennyiben Ön banki átutalással fizet, úgy az utalás alábbi adatait kezeljük belső nyilvántartásunkban:

 • bankszámla tulajdonos neve,

 • bankszámlaszám,

 • utalási adatok (pl. összeg, utalás időpontja).

Felhívjuk figyelmét, hogy az utalási adatok külön, belső nyilvántartásunkon kívül a bankunknál, az Erste Bank Hungary Nyrt.-nél (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; weboldal: https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi) is elérhető, amelyhez hozzáféréssel rendelkezünk.

b.2) Bankkártyás fizetés SimplePay-en keresztül

A bankkártyás fizetés során Önt továbbítjuk a SimplePay fizetési felületére, ahol a fizetéshez szükséges bankkártya adatait kell megadnia. A fizetés kapcsán SimplePay részére a fizetendő összeget, valamint a vásárlás azonosítóját továbbítjuk, (számlázási név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási név, szállítási adatok, vásárlás adatai) az Ön vásárlása kapcsán esetlegesen további rendelkezésünkre álló adatot nem továbbítunk. A fizetési felületen megadott bankkártya adatokat a SimplePay nem továbbítja részünkre, kizárólag a fizetés sikerességét vagy sikertelenségét küldi vissza a vásárlás egyedi azonosítójával, valamint az általunk megadott adatokkal.

A SimplePay bankkártyás fizetés tekintetében önálló adatkezelő, adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken elérhető el: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

b.3) Fizetés utánvéttel

Utánvételes fizetés esetén a csomag kiszállítását végző csomagszállítási szolgáltató végzi a megrendelt termékek vételárának átvételét, így az egyébként továbbított szállítási adatokon túl a csomag vételárát is továbbítjuk a csomagkiszállítást végző partnerünk részére.

b.4) Fizetés csekkel

Csekkes fizetés esetén kiállítjuk a vásárló által befizetendő csekket (másnéven készpénzátutalási megbízás, „sárga csekk”), amelyet postai úton a számlázási címre elküldünk.

Csekkes fizetés esetén az Ön adatait (név, számlázási cím, vételár) a Magyar Posta, mint önálló adatkezelő az adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint kezeli. A Magyar Posta adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

c) Kapcsolatfelvétel a Weboldalakon keresztül

i. E-mail:

A felhasználók jogosultak a weboldalunkon található e-mail elérhetőségeinken felvenni velünk a kapcsolatot, amely során az alábbi adatokat kezeljük:

 • név,

 • e-mail cím,

 • kapcsolatfelvételkor megadott egyéb személyes adat.

A kapcsolatfelvétel, valamint az ezt követő levelezések során keletkező adatokat az érintettel való kapcsolattartás, a kérdések megválaszolása, kérések teljesítése, ajánlatok adása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében, továbbá jogaink védelme, belső nyilvántartásaink, ellenőrzések és minőségbiztosítás céljából jogos érdekünkre alapozva, valamint jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük.

A fentieknek megfelelően a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás körében kezelt adatokat az általános elévülési idő (5 év) lejártát követő év végéig kezeljük. Bírósági, hatósági vagy egyéb eljárás esetén jogos érdekünkre alapozva, az eljárásokhoz szükséges időtartamig kezeljük az előbbiekben megjelölt időtartamon túl is.

ii. Telefon:

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy ügyfélszolgálatunk a telefonos megkeresések kapcsán a beérkező hívások telefonszámait a hívás végét követően törlésre kerülnek, nem fogadott hívás esetén a hívószámot igyekszünk munkanapokon 24 órán belül visszahívni. Nem fogadott hívás esetén a telefonszámot a visszahívásig megőrizzük.

A telefonbeszélgetések nem kerülnek rögzítésre.

c) Hírlevél

A felhasználók feliratkozhatnak a közvetlen üzletszerzési célból küldött elektronikus hírlevelünkre, amely hírlevélben a feliratkozókat tájékoztatjuk aktuális akcióinkról, speciális ajánlatainkról, kínálatunk változásáról, valamint egyéb termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos információról.

A hírlevélre való feliratkozás kizárólag a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, valamint az alábbi személyes adatok kezelésével lehetséges:

 • családi név, - opcionális

 • keresztnév, - opcionális

 • e-mail cím.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a nevük megadása nem szükséges a hírlevélhez való feliratkozáshoz, a feliratkozók nevét kizárólag annak érdekében kezeljük, hogy a hírlevélben nevén szólíthassuk a felhasználót, valamint, hogy névnapja alkalmából felköszönthessük.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy hírleveleinkben olyan technológiát alkalmazunk, hogy követni tudjuk, hogy az e-mail megnyitásra került-e és ha igen mikor, valamint azt, hogy a hírlevélen belül mire kattint a felhasználó.

A hírlevelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a legutolsó hírlevél legkésőbb megnyitásától számított 3. év végéig, valamint a személyes adatok hozzájárulásának visszavonásáig – vagyis a hírlevélről való leiratkozásig – tart.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a hírlevélről bármikor le tudnak iratkozni a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy az alábbi e-mail címen is: gdpr@csosch.hu

e) Naplófájlok által rögzített adatok

Weboldalunk használatakor az alábbi adatokat naplófájlként rögzítjük a weboldal szerverén:

 • információk a böngésző típusáról és a használt böngésző verziójáról;

 • a felhasználó operációs rendszere és verziószáma;

 • felhasználó IP címe;

 • az a weboldal, ahonnan a felhasználó rendszere elérte weboldalunkat;

 • a felhasználó által a honlapunkon felkeresett webhelyek.

Az így gyűjtött adatokat kizárólag belső, rendszerműködtetéssel kapcsolatos célokra használjuk fel. Az adatok nem kerülnek tárolásra a felhasználó egyéb személyes adataival együtt.

A naplófájlokban tárolt adatok a weboldal működőképességét, funkcionalitását is biztosítják. Ezeket az adatokat felhasználjuk weboldalunk optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának megőrzésére és fejlesztésére. A naplófájlok által rögzített adatokat nem használjuk fel marketing célokra.

A naplófájlokat az oldal megfelelő működéséhez fűződő jogos érdekünk érvényesítése érdekében kezeljük.

Az adatok törlésre kerülnek, amint azok gyűjtése már nem szükséges a cél eléréséhez:

 • a webhely működésének biztosítása céljából történő adatkezelés a munkamenet bezárásával befejeződik;

 • a naplófájlokban tárolt adatok legfeljebb 1 hónap elteltével törlésre kerülnek.

Amennyiben a naplófájlokban rögzített felhasználói IP-címek törlésre kerülnek vagy azokat megváltoztatják, úgy azok már nem rendelhetők hozzá a webhelyet böngésző klienshez.

Tekintettel a tényre, hogy az adatok kezelése, mentése szükséges a weboldal működéséhez, így az érintett nem tud tiltakozni ezen adatkezeléssel szemben.

f) Weboldalak által használt sütik

A weboldalaink működése során az alábbi sütiket használjuk a weboldal megfelelő működésének biztosításához, valamint a weboldal használatával kapcsolatos statisztikai adatok készítéséhez fűződő jogos érdekünkre alapozva:

f.1) www.kedvencwebaruhaz.hu weboldal által használt sütik:

 

Cookie neve

Süti típusa

Kezelt adatok köre

Időtartama

Third party cookie esetén a harmadik fél megnevezése

hex (32)

technológiai süti

szerverhívások kezeléséhez szükséges adatok

munkamenet végéig

__utm.gif

statisztikai süti

böngésző, számítógép típusa

munkamenet végéig

Google Inc.

Google Analytics

__utma

statisztikai süti

látogatások száma (mikor és hányszor járt az oldalon)

2 év

Google Inc.

Google Analytics

__utmb

statisztikai süti

látogatás kezdetének pontos időpontja

1 nap

Google Inc.

Google Analytics

__utmc

statisztikai süti

látogatás végének pontos ideje

munkamenet végéig

Google Inc.

Google Analytics

__utmt

statisztikai süti

kiszolgálóhoz intézett kérések sebességének optimalizálása érdekében szükséges adatok

1 nap

Google Inc.

Google Analytics

__utmz

statisztikai süti

gyűjti, hogy a felhasználó honnan érkezett, keresés esetén milyen linkre kattintott és mikor

6 hónap

Google Inc.

Google Analytics

f.2) Analitikai sütik

Weboldalunkon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használjuk. A Google Analytics "sütiket" használ, amelyek a felhasználók számítógépére helyezett szöveges fájlok, céljuk, hogy segítsék a webhelyet annak elemzésében, hogy az egyes felhasználók hogyan használják a webhelyet.

További információ a Google Analytics működéséről, valamint az alkalmazandó felhasználási feltételekről és az adatvédelmi irányelvekről: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html vagy https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=en

A Google Analytics sütiket – az Ön hozzájárulása esetén – a weboldal felhasználásával kapcsolatos statisztikákhoz való hozzáférés érdekében használjuk, hogy a weboldalt a statisztikáknak megfelelően üzemeltetni és fejleszteni tudjuk.

f.3) Technológiai sütik

Technológiai süti(ke)t alkalmazunk annak érdekében, hogy a weboldalon futó szolgáltatások megfelelően működni tudjanak.

f.4) Sütik beállítása

Ön a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását, ezzel kapcsolatos információ elérhető a böngészőjének súgójában. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben akadályozza a sütik tárolását és/vagy használatát, úgy előfordulhat, hogy Ön nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy profilalkotást, valamint automatikus döntéshozatalt adatkezeléseink során nem végzünk.

 

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozóink

a.) Webhoszting tevékenység:

Az érintettek által megadott személyes adatokat az alábbi partnereinkkel osztjuk meg és/vagy az alábbi partnereink érhetik el, akik az érintett adatait, mint önálló adatkezelők kezelik a továbbiakban:

A csomagküldő szolgáltatást végző partnerek részére a megvásárolt termékek kiszállításához - utánvét esetén a kifizetéséhez is - szükséges adatokat továbbítjuk.

Az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 • weboldal tárhelyszolgáltatás, üzemeltetés – ITWOLF SYSTEMS Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 34.; elérhetőség: info@itwolf.hu);

 • statisztikai adatok gyűjtése – Google Analytics szolgáltatás – Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California; adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu).

Fentieken felül harmadik személyek részére kizárólag jogi, pénzügyi, követeléskezelő partnereink, valamint hatóságok, bíróságok részére továbbíthatjuk, további harmadik fél részére történő továbbítás esetén előzetesen tájékoztatjuk vagy az adattovábbításhoz az Ön hozzájárulását kérjük.

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Biztonsági intézkedések

A személyes adatok védelme érdekében számos fizikai, szervezeti és technológiai biztonsági intézkedést teszünk, az irányadó jogszabályoknak megfelelően, annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét megfelelően biztosítani tudjuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy e-mailben történő kommunikáció esetén nem garantálhatjuk a teljes adatbiztonságot.

 

V. Érintettek jogai

Ha személyes adatait adatkezelőként kezeljük, akkor a GDPR értelmében Ön érintettnek minősül és az Ön személyes adatai kapcsán alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:

 1. Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést adjunk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz (pl. adatkezelés célja, címzettek) hozzáférést kapjon.

 1. Helyesbítéshez való jog:

Jogosult arra, hogy az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

 • Ön visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatok jogellenes kezelése történt;

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Fentiek nem alkalmazandóak azokban az esetekben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezeléshez fűződő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 1. Adathordozhatósághoz való jog:

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a velünk kötött szerződésen alapul; és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezen jogának gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Ezen jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Tiltakozáshoz való jog:

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetén vagy az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Kérjük, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdése, észrevétele, panasza van vagy fenti jogainak valamelyikét kívánja érvényesíteni, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

 • postacím: Csosch Kft. – 8000 Székesfehérvár, Erzsébet utca 34-36.

 • e-mail: gdpr@csosch.hu

 1. Jogérvényesítés

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatainak kezelése nem megfelelően történik vagy személyes adatainak kezelése kapcsán Önt jogsérelem érte, úgy jogosult:

 • bírósági út: soron kívüli eljárás keretében egyéni ügyének elbírálása érdekében az illetékes törvényszékhez (illetékességkereső: https://birosag.hu/birosag-kereso) fordulni;

 • hatósági eljárás: panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; weboldal: www.naih.hu).

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. Ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze ezen a webhelyen az adatvédelmi tájékoztatónk bármilyen változását.

Hatályos: 2023. 02. 13. napjától

CSOSCH Kft.

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. További információ